оголошення

           Відділ виробничої практики студентів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського оголошує конкурс серед студентів 3-го і 4-го курсів фармацевтичного факультету  на проходження  виробничої практики у Республіці Польща, м. Вроцлав.

        Конкурс провести згідно наступних критеріїв:

- успішне навчання (довідка з деканату про середній бал успішності за всі 

   роки навчання, не нижче 8) – 30 балів;

  - знання англійської мови, підтверджено сертифікатом:

         І рівень – 30 балів, ІІ рівень – 20 балів, ІІІ рівень – 5 балів;

-  володіння  польською мовою (за результатами співбесіди): І рівень – 30

   балів, ІІ рівень – 20 балів, ІІІ рівень – 5 балів;

- участь у програмах «Студентська наука і профорієнтаційне навчання» 

   (10 балів), «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації»

 (20 балів);

- призові місця у Всеукраїнських олімпіадах з фармації – 20 балів

- наявність друкованих наукових праць, де студент є одним з перших

   трьох співавторів – тези (по 2 бали за кожні тези), статті (по 7 балів за

   кожну статтю), патенти (по 10 балів за кожен патент);

- участь у громадській та культурній роботі університету  – 5 балів;

- інше (літні школи – 5 балів; навчання та стажування за кордоном  –

  5балів за кожен вид).

Заяву та пакет документів подавати на імʼя керівника відділу практики

студентів доц. Фурдела В.Б. до 26 лютого 2016 року. Відбір кандидатів

здійснюватиме комісія за співбесідою з конкурсантами і наступним

відкритим голосуванням.

Comments