оголошення


Оголошення

 

           Відділ виробничої практики студентів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського оголошує конкурс серед студентів 4-го і 5-го курсів медичного факультету  на проходження  виробничої практики у Республіці Польща, м. Вроцлав.

 

Критерії конкурсу:

- успішне навчання (довідка з деканату про середній бал успішності за всі 

   роки навчання(6 і вище) – 15 балів, (8 і вище)– 30 балів,

   - знання англійської мови, підтверджено сертифікатом:

   І рівень – 30 балів, ІІ рівень – 20 балів, ІІІ рівень – 5 балів;

 -  володіння  польською мовою (за результатами співбесіди): І рівень – 30

   балів, ІІ рівень – 20 балів, ІІІ рівень – 5 балів;

 - участь у програмах «Студентська наука і профорієнтаційне навчання» -

   10 балів, «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» -

   20 балів;

  - призові місця у Всеукраїнських олімпіадах з галузей медицини -20 балів

  - призові місця за усну доповідь на конференції – 7 балів;

 - наявність друкованих наукових праць, де студент є одним з перших

   трьох співавторів – тези (по 5 бали за кожні тези), статті (по 10 балів за

   кожну статтю), патенти (по 10 балів за кожен патент);

 - усна доповідь на студентських конференціях – 4 балів, стендова

   доповідь – 2 бали;

 - участь у громадській, волонтерській та культурно-освітній роботі  

    університету  – 5 балів;

 - літні школи – 5 балів;

 -  навчання та стажування за кордоном  –  10 балів.

 - призові місця на змаганнях міського значення- 5 балів, обласного та 

   республіканського значення – 10 балів.

Заяву та пакет документів подавати на імʼя керівника відділу практики

студентів доц. Фурдела В.Б. до 20 березня 2018 року. Відбір кандидатів

здійснюватиме комісія за співбесідою з конкурсантами і наступним

відкритим голосуванням.

Обов’язковою умовою конкурсу є наявність закордонного паспорту

 

Відділ виробничої практики студентів

Графік проведення підсумкового модульного контролю з практики у відділі тестування за 2016-2017 н.р. 


Збірник тестових завдань до підсумкового модульного контролю з виробничої практики за 2016-2017 н.р.

_______________________________________________________________________________________________________ 
Comments