оголошення

Графік проведення підсумкового модульного контролю з практики у відділі тестування за 2016-2017 н.р. 


УВАГА!

Захист практики, для студентів 4 і 5 курсів, які проходили практику за межами Тернополя

відбудеться 7 вересня 2017 року о 15.00 

в аудиторіях №3 та №3а


NB! Обов'язково мати зі собою: 

1) заповнений щоденник практики 

2) наказ з бази практикиЗбірник тестових завдань до підсумкового модульного контролю з виробничої практики за 2016-2017 н.р.

_______________________________________________________________________________________________________

Оголошення

          Відділ виробничої практики студентів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського оголошує конкурс серед студентів 4-го і 5-го курсів медичного факультету  на проходження  виробничої практики у Республіці Польща, м. Вроцлав.

Обов’язковою умовою участі в конкурсі є наявність сертифікату володіння англійською мовою.

        Конкурс провести згідно наступних критеріїв:

- успішне навчання (довідка з деканату про середній бал успішності за всі

   роки навчання, не нижче 8) – 30 балів;

   - Знання англійської мови, підтверджено сертифікатом:

         І рівень – 30 балів, ІІ рівень – 20 балів, ІІІ рівень – 5 балів;

-  володіння  польською мовою (за результатами співбесіди): І рівень – 30

   балів, ІІ рівень – 20 балів, ІІІ рівень – 5 балів;

- участь у програмах «Студентська наука і профорієнтаційне навчання»

   (10 балів), «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації»

   (20 балів);

- призові місця у Всеукраїнських олімпіадах з галузей медицини – 20 балів

- наявність друкованих наукових праць, де студент є одним з перших

   трьох співавторів – тези (по 2 бали за кожні тези), статті (по 7 балів за

   кожну статтю), патенти (по 10 балів за кожен патент);

- участь у громадській та культурній роботі університету  – 5 балів;

- інше (літні школи – 5 балів; навчання та стажування за кордоном  –

  5балів за кожен вид).

Заяву та пакет документів подавати на імʼя керівника відділу практики

студентів доц. Фурдела В.Б. до 28 лютого 2017 року. Відбір кандидатів

здійснюватиме комісія за співбесідою з конкурсантами і наступним

відкритим голосуванням.

 

Відділ виробничої практики студентів


 
Comments