Відділ виробничої практики студентів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського оголошує конкурс серед студентів 3-го і 4-го курсів фармацевтичного факультетуна проходженнявиробничої практики у Республіці Польща, м. Вроцлав.

Конкурс провести згідно наступних критеріїв:

- успішне навчання (довідка з деканату про середній бал успішності за всі

роки навчання, не нижче 8) – 30 балів;

- знання англійської мови, підтверджено сертифікатом:

І рівень – 30 балів, ІІ рівень – 20 балів, ІІІ рівень – 5 балів;

-володінняпольською мовою (за результатами співбесіди): І рівень – 30

балів, ІІ рівень – 20 балів, ІІІ рівень – 5 балів;

- участь у програмах «Студентська наука і профорієнтаційне навчання»

(10 балів), «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації»

(20 балів);

- призові місця у Всеукраїнських олімпіадах з фармації – 20 балів

- наявність друкованих наукових праць, де студент є одним з перших

трьох співавторів – тези (по 2 бали за кожні тези), статті (по 7 балів за

кожну статтю), патенти (по 10 балів за кожен патент);

- участь у громадській та культурній роботі університету– 5 балів;

- інше (літні школи – 5 балів; навчання та стажування за кордоном–

5балів за кожен вид).

Заяву та пакет документів подавати на імʼя керівника відділу практики

студентів доц. Фурдела В.Б. до 26 лютого 2016 року. Відбір кандидатів

здійснюватиме комісія за співбесідою з конкурсантами і наступним

відкритим голосуванням.